Flammability levels

Stupně hořlavosti umělých hmot podle testu UL-94. Umělohmotná tyč stojí vertikálně a je zapálena zespodu. Podle času, kdy dojde k uhašení plamene, rozlišujeme stupně hořlavosti:

Pokud plamen při vertikálním testu nezhasne do 60s, je vzorek zapálen horizontálně. Pokud plamen do určité doby zhasne, dostane umělá hmota klasifikaci HB. V opačném případě nedostane umělá hmota žádnou UL klasifikaci.

Bezhalogenní materiál

Řada umělých hmot obsahuje chlór, který se uvolňuje při zvýšené teplotě (např. požáru). Dalšími reakcemi vzniká ve zplodinách toxický chlorovodík. Bezhalogenní materiály se vyžadují v místech, kde se shromažďuje větší počet lidí (nemocnice, letiště, obchodní domy, školy, ventilace, únikové cesty, výtahy). Vysrážením chlorovodíku vzdušnou vlhkostí vzniká kyselina chlorovodíková, která je velmi korozivní. Často jsou škody způsobené korozí vyšší, než škody způsobené samotným požárem, protože zplodiny mají mnohem širší zásah než oheň. Bezhalogenní materiály se proto také vyžadují v místech, kde je třeba chránit vysoké hodnoty (elektrárny, serverovny, obecně IT a telekomunikace).