Halogen-free material

Některé umělé hmoty obsahují halogeny (chlór, fluor), které se při zvýšené teplotě (požár) uvolňují. Dalšími reakcemi vzniká ve zplodinách toxický chlorovodík resp. fluorovodík. Bezhalogenní materiály se vyžadují v místech s vyšší koncentrací lidí (nemocnice, letiště, obchodní domy, školy, ventilace, únikové cesty, výtahy).

Chlorovodík reaguje se vzdušnou vlhkostí a vzniká kyselina chlorovodíková, která je korozivní. Často jsou škody způsobené korozí vyšší, než škody způsobené samotným požárem, protože zplodiny mají širší zásah než oheň. Bezhalogenní materiály se proto vyžadují tam, kde je třeba chránit vysoké hodnoty (elektrárny, serverovny, obecně IT a telekomunikace).